Nedir.Org *
admin

Nesir Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Nesir kısaca serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar yani roman, öykü, tiyatro, deneme gibi.

Nesir Nedir

Nesir yani düzyazı. Duygu ve düşüncelerin, şiirdeki biçimsel özelliklere bağlı kalınmadan, düz ve serbest bir şekilde anlatılmasıdır. “Doğal konuşma tarzındaki sözlere” de nesir denir zaman zaman. Nesir, edebiyatta düzyazı sanatıdır demiştik. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. "Yunanlıların ve bilhassa Latinlerin nesir dedikleri nesir, hulasa bugün aydınlığının hudutsuzluğuyla insanları insan eden nesir Araplar'da da yoktu, Acemler'de de yoktu. Biz Türkler, Arap ve Acemden etkilendiğimiz için, ayrıca da, kendi milli kusurumuz olarak, az yazdığımız için nesirsiz kaldık. Asıl edebiyat nesirdir" (Yahya Kemal, edebiyata dair, İstanbul Fetih Cemiyeti 1984, s.70.)
 
Eski nesir, “sade nesir” ve “süslü nesir”(sanatkarane) olmak üzere başlıca iki koldan yürümüştür.

Sade nesir

Sade nesir, konuşma dilinde yazılan, açık, tabiî nesirdir. Bu nesirle halkla ilgili eserler ve bazı tarihler yazılmıştır.

Süslü nesir

Süslü nesir  ise yabancı kelime ve dil kurallarıyla yüklü, çeşitli söz sanatlarıyla ve kelime oyunlarıyla süslü nesirdir. Bu nesirle, aydın kimselere hitap eden eserler yazılmıştır.

Yeni nesir'de, yazı dili konuşma dili ile birleştirilmeğe çalışılmıştır. Yazı dilinin konuşma dili haline getirilmesi hareketi, 1911 de Selanik'te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalemler” dergisinde, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi sanatçılar ve fikir adamları tarafından ileriye sürülmüş ve bu hareket, bugünkü yazı dilinin ayırıcı vasfı olmuştur. Yeni nesrin başlıca özellikleri şu noktalar üzerinde toplanabilir. Konuşma dilinde karşılığı bulunan yabancı kelimeler dilden atılmıştır.
 
Bütün yabancı dil kuralları bırakılmış, Türk diline Türk dilbilgisi hâkim kılınmıştır.
 
Eski nesir, çok kere, iç içe girmiş cümleciklerle uzatılan bileşik cümlelerle yazılırdı; yeni nesir ise, çok kere, kısa cümlelerle yazılmaktadır. Eski nesirde söz hüneri göstermeye çalışılır, cümle sonlarında seciler kullanılır, bunu sağlamak için de doldurma sözlere yer verilirdi; yeni nesirde ise seçici kullanılmaz, sadece düşünceleri anlatmaya yetecek kadar kelime kullanılır doldurma sözlere yer verilmez.

Nesir Türleri

1- Roman
2- Öykü
3- Masal
4- Tiyatro
5- Deneme
6- Makale
7- Biyografi
8- Otobiyografi
9- Eleştiri
10- Anı
11- Gezi yazısı
12- Mizah
13- Edebi destan

Nesir Resimleri

Nesir Sunumları

Nesir Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Nesir Ek Bilgileri

 • 0
  9 ay önce

  Nesir Nedir?
  Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı

 • 0
  9 ay önce

  Neşir Nedir?
  Yayma, dağıtma, saçma
  Cümle 1: Resmî vesikalar toplanıp tasnif edilir ve nisyandan kurtulabilir. - Y. K. Beyatlı


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Düzyazı
02 | Mani
03 | Nazım
04 | Terci-i Bent
05 | Gazel
06 | Nazım Şekilleri
07 | Müseddes
08 | Nesir
09 | Güzelleme
10 | Semai
11 | Koşma
12 | Devriye
13 | Rubai
14 | Nazım Şekli
15 | Murabba
16 | Musammat
17 | Şathiye
18 | Ninni
19 | Muhammes
20 | Lugaz
21 | Tuyuğ
22 | Hatıra
23 | Dariye
24 | Mensur
25 | Terkib-i Bent
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Birşey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin